MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
7amPilates – 7:30am
8am
9amYoga – Ruth – 9:30am
10am
11amYoga – Ruth – 11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pmYoga – Sarah – 6:30pm
7pmYoga – Sarah – 7pm